Federale Adviesraad voor Ouderen

Welkom

De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) geeft de ouderen inspraak op het federale niveau. Tot voor kort bestond er voor de ouderen op federaal niveau enkel een adviesorgaan voor pensioenen (het Raadgevend Comité voor de Pensioensector).

De Federale Adviesraad voor Ouderen neemt de taak van deze adviesraad over en breidt deze uit tot alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren en die de senioren aanbelangen.

De Federale Adviesraad voor Ouderen valt onder de gezamenlijke bevoegdheid van de minister voor Pensioenen en de minister voor Sociale Zaken.

Jaarverslag 2018


Jaarverslag FAVO 2018

Elk jaar stelt de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) een verslag op met alle adviezen die werden uitgebracht.

Daarnaast bevat dit jaarverslag ook een overzicht van de werkzaamheden van de diverse organen (Raad, Bureau en 5 permanente Commissies) van de FAVO.

Dit verslag handelt over het jaar 2018.

Jaarverslag 2018 (.pdf)

Alle jaarverslagen

Recente adviezen

Contact

Nathalie Massaer - Steven Boelens

Telefoon02 528 63 55 - 02 509 80 17
E-mailfavo-ccfa@minsoc.fed.be

Meer contactgegevens